MITÄ ON Plastiikkakirurgia?


Plastiikkakirurgia jakautuu ulkonäköä kohentavaan eli esteettiseen sekä korjaavaan kirurgiaan. Monet toimenpidetekniikat ovat kuitenkin samoja riippumatta siitä, onko toimenpiteen aihe terveysvaikutteinen vai ulkonäköä kohentava. Lisäksi myös korjaavan kirurgian tavoitteena on saavuttaa aina myös ulkonäöllisesti mahdollisimman hyvä lopputulos terveydellisen hyödyn lisäksi.

Rekonstruktiivinen eli korjaava plastiikkakirurgia

Rekonstruktiivista kirurgiaa tarvitaan mm. erilaisten syöpäkasvainten poiston ja tapaturmien aiheuttamien kudospuutosten korjaamisessa, synnynnäisten kehityshäiriöiden korjaamisessa tai vaikeiden pehmytkudosinfektioiden hoidossa. Leikkauksilla pyritään korjaamaan toiminnallisia haittoja, mutta myös korjaamaan esteettisen haitta (esim. arpien korjausleikkaukset).

Tyyppillisiä korjaavaa plastiikkakirurgiaa edustavia toimenpiteitä ovat palovammaleikkaukset, eri kudosten kasvainten poistoleikkaukset ja niiden jälkeiset korjausleikkaukset, rinnan uudelleenrakentaminen rintasyövän jälkeen, rintojen pienennysleikkaus, keloidien tai muiden arpien korjausleikkaukset, huuli- ja suulakihalkioiden korjaukset, silmäluomien virheasentojen korjaukset sekä kasvohermohalvauksen korjaukset ja sukupuolen korjausleikkaukset. Näiden lisäksi on vielä monia muita toimenpiteitä, joita suomalaiset plastiikkakirurgit suorittavat potilaidensa hoitamiseksi.

Korjaavassa kirurgiassa käytetään erilaisia kudossiirteitä, kuten ihonsiirteet, paikalliset kielekkeet tai mikrovaskulaariset kudossiirteet. Korjattava kudos pyritään palauttamaan laadullisesti mahdollisimman entiselleen, ja tarpeen mukaan kudossiirteissä voidaan käyttää ihoa, rasva- tai lihaskudosta, luuta, jännettä tai hermoa. Vaikeimmat korjausleikkaukset kestävät useita tunteja ja vaativat jatkohoitoa sairaalassa useiden päivien ajan.

Esteettinen kirurgia

Esteettiseen plastiikkakirurgiaan kuuluvat toimenpiteet, joissa muokataan ulkonäköön tai ikääntymiseen liittyviä seikkoja. Esteettisen kirurgian tyypillisiä alueita ovat kasvojen ja silmäluomien kirurgia ja pistoshoidot, rintarauhaset sekä vartalon muokkaus.

Toimenpiteen aihe voi olla kokonaan esteettinen, kuten kasvojen kohotus ikääntymisen myötä syntyneiden uurteiden vuoksi. Toisaalta toimenpiteen aiheena voi olla lievä toiminnallinen haitta, jota ei kuitenkaan katsota sairauden hoidoksi. Esimerkiksi yläluomen pienen ylimääräisen ihopoimun poisto on esteettinen toimenpide, mutta näkökenttää varjostamaan laskeutuvan ihopoimun poisto on sairauden hoitoa.

Esteettistä kirurgiaa tehdään ainoastaan yksityisesti eivätkä toimenpiteet luonnollisesti kuulu Kela-korvausten piiriin.  Esteettisessäkin kirurgiassa on tärkeää, että leikkauksen tekee koulutettu plastiikkakirurgi ja potilas on saanut edeltävästi riittävästi tietoa leikkauksesta ja mahdollisista haittavaikutuksista.


Yksiköt

Plastiikkakirurgeja toimii sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Moni julkisen terveydenhuollon lääkäri toimii sivutoimisesti myös yksityisektorilla, ja on tavallista, että lääkäri voi toimia useassa eri toimipisteessä

Erikoissairaanhoidossa toimivan plastiikkakirurgin arvioon pääsy edellyttää lääkärin lähetettä.

Yksityisestä terveydenhuollosta voi varata vastaanottoajan valitsemalleen erikoislääkärille. Plastiikkakirurgin voit löytää etsi plastiikkakirurgi -sivulta.