Suomen Plastiikkakirurgiyhdistys -
Chirurgi Plastici Fenniae ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää plastiikkakirurgian koulutusta ja tieteellistä, käytännöllistä ja ammatillista kehitystä Suomessa sekä jäsentensä kollegiaalista yhteistoimintaa. Yhdistyksen tarkoituspiiriin kuuluu myös yhteyden pitäminen vastaaviin ulkomaalaisiin yhdistyksiin sekä vuorovaikutuksen aikaansaaminen näiden kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, osallistuu tarpeen mukaan kansallisten ja kansainvälisten kokouksien järjestämiseen sekä jakaa apurahoja plastiikkakirurgian edistämiseksi.

Lisäksi yhdistys antaa lausuntoja ja tekee esityksiä, järjestää kokouksia, seminaareja sekä esitelmätilaisuuksia.

Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä kulloinkin voimassa olevia Suomen Lääkäriliiton antamia jäsenkuntaa sitovia ohjeita.