Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenistö muodostuu varsinaisista jäsenistä, ulkojäsenistä, kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenistä sekä kannattajajäsenistä. Yhdistyksen jäsen hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Nykyisin (v2023) varsinaisia jäseniä on 164 ja ulkojäseniä 19.

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi kahden jäsenen suosittelemana hyväksyä Suomessa erikoistuneen laillistetun plastiikkakirurgian erikoislääkärin. Ulkojäseneksi yhdistyksen hallitus voi kahden jäsenen suosittelemana hyväksyä Suomessa laillistetun lääkärin, joka joko käytännöllisellä tai tieteellisellä toiminnallaan on osoittanut erityistä perehtyneisyyttä plastiikkakirurgiaan. Plastiikkakirurgiaan erikoistumassa oleva lääkäri voidaan hyväksyä ulkojäseneksi yliopistokoulutusvaiheessa. Ulkomailla koulutuksen saanut plastiikkakirurgi, joka toimii Suomessa, voidaan hyväksyä ulkojäseneksi samalla menettelyllä, mutta varsinaiseksi jäseneksi vasta sen jälkeen, kun hän on toiminut Suomessa plastiikkakirurgina kolme (3) vuotta. Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen vuosikokouksessa hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunnia- tai kirjeenvaihtajajäseniksi voidaan valita myös ulkomaalaisia henkilöitä, jotka ovat joko käytännöllisellä tai tieteellisellä toiminnallaan osoittaneet suurta perehtyneisyyttä plastiikkakirurgiaan.

Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet valitsee yhdistys vuosikokouksessaan. Jäsenvalinnat edellyttävät kahden kolmasosan (2/3) enemmistöä yhdistyksen vuosikokouksessa annetuista äänistä. Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa maksamalla kannattajajäsenmaksun. 

Ulko-, kirjeenvaihtaja- ja kannattajajäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa. Ulko-, kirjeenvaihtaja- ja kannattajajäsenillä ei ole oikeutta käyttää Suomen Plastiikkakirurgiyhdistyksen jäsen -nimikettä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.